Overzicht aangeboden analysevormenUitgebreide uitleg, maak uw keuze:


1. Reguliere analyse

Reguliere analyse

Een reguliere analyse wil zeggen dat u een handgeschreven brief op karaktereigenschappen laat analyseren teneinde een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid van de schrijver/schrijfster te krijgen

Dit handschrift dient minimaal enkele regels groot te zijn, het liefst een compleet A4. De inhoud van deze brief dient spontaan te zijn (niet te lang over nadenken) en mag niet worden overgeschreven van een andere bron (bijvoorbeeld een boek). Het blad mag geen lijntjes bevatten en er dient met (vul)pen geschreven te worden. Verder dient de brief voorzien te zijn van aanhef en handtekening. Deze brief dient verzonden te worden in een handgeschreven envelop zonder lijntjes.

Indien mogelijk is het van belang te weten of de schrijver mannelijk dan wel vrouwelijk is, wat zijn/haar leeftijd is en welk beroep hij/zij uitoefent.

Wij kunnen u ook van advies voorzien hoe u uw handschrift zou kunnen aanpassen indien u een bepaalde eigenschap zou willen uitstralen die op het moment nog niet zo sterk aanwezig is. Dit kan van groot belang zijn bij het schrijven van een belangrijke (sollicitatie)brief of een brief voor uw (aanstaande) vriend(in). Mocht u van deze service gebruik willen maken en advies willen krijgen dan kunt u dit bij uw aanvraag kenbaar maken en een korte brief toevoegen met daarin uw wensen.

Dit alles kunt u vinden in de webwinkel van Grafologisch handschriftanalyses. De uitgebreide en gedetailleerde analyse zal per post of per e-mail naar u verzonden worden.

Mocht u slechts enkele zinnen of enkele woorden ter analyse willen aanbieden dan is dat onder voorbehoud mogelijk. Er zal dan eerst worden gekeken of het schriftmateriaal voldoende is om een correcte en betrouwbare analyse te verschaffen.

Wij kunnen de analyse van een passende lijst voorzien of in een mooie 'showmap' steken. De analyse kan desgewenst op verschillende soorten papier worden afgedrukt. Verder zijn er nog veel meer mogelijkheden die in overleg tot stand kunnen komen. De extra kosten van deze service komen bij de kosten van de analyse en kunnen per e-mail worden aangevraagd.

U kunt door hier te klikken gebruik maken van deze analysevorm.

2. Handtekening analyse en advies

Handtekening analyse en advies

Tegenwoordig worden veel brieven per computer uitgewerkt. Gelukkig worden deze brieven meestal voorzien van een handtekening of een paraaf.

Deze handtekening bevat veel informatie over de schrijver van de brief die zonder analyse niet bekend is.

Om van deze analysevorm gebruik te maken is natuurlijk de betreffende handtekening nodig met daarbij indien mogelijk enkele andere woorden van die persoon in zijn of haar handschrift. Mocht alleen de handtekening bekend zijn dan kan daar een wat beperktere analyse van gemaakt worden.

Het is ook mogelijk om uw huidige handtekening eens aan een onderzoek te onderwerpen en te kijken of deze wel uitstraalt wat u voor ogen heeft. Wellicht heeft u een andere functie binnen uw bedrijf gekregen en wordt er van u verwacht dat u uw handtekening onder officiele documenten gaat plaatsen. Graag voorzien wij u van aandachtspunten en advies!

Indien u van deze analysevorm gebruik wilt maken hebben wij enkele van uw 'oude' handtekeningen nodig en een lijstje met eigenschappen die de 'nieuwe' handtekening zou moeten uitstralen. Dit alles kunt u zenden naar het postadres van Grafologisch handschriftanalyses.

U kunt door hier te klikken gebruik maken van deze analysevorm.

3. A la carte analyse

A la carte analyse

Bij een a la carte analyse kunt u zelf een lijst van ten hoogste 10 eigenschappen samenstellen aan de hand waarvan wij een handschrift zullen analyseren. U krijgt dan van ons een uitspraak of deze eigenschappen in het schriftgedeelte naar voren komen en in welke mate dit het geval is.

Het is echter wel van belang dat er voldoende schriftmateriaal ter beschikking is zodat het daadwerkelijk mogelijk is deze eigenschappen te kunnen lokaliseren. Het materiaal dient origineel te zijn, minimaal een A4-tje te beslaan en het liefst een handtekening te bevatten.

U kunt een keuze maken uit onderstaande eigenschappen of u kunt zelf een lijst samenstellen waarop u een handschrift wilt laten onderzoeken. U kunt ten hoogste 10 eigenschappen aanwijzen voor deze analysevorm.

Maak uw keuze uit onderstaande eigenschappen:

- mate van activiteit, ambitie, analytisch vermogen,
- zelfverzekerdheid, goedheid, creativiteit, drift,
- diplomatie, enthousiasme, fantasie, humor,
- besluiteloosheid, labiliteit, remmingen, libido,
- seksualiteit, jaloezie, ziekten, leugenachtigheid,
- gezondheid, volharding, bedrieglijkheid, wilskracht,
- gezelligheid, verlegenheid, pessimisme, verkwisting,
- enzovoort....

Vermeldt u bij de aanvraag a.u.b. op welke eigenschappen u het handschrift wilt laten onderzoeken. Dit alles kunt u zenden naar het postadres van Grafologisch handschriftanalyses.

U kunt door hier te klikken gebruik maken van deze analysevorm.

4. Geliefden analyse

Geliefden analyse

Bij deze vorm van analyse sturen twee (toekomstige) geliefden elk een stukje handgeschreven tekst op een blanco A4 toe voorzien van handtekening en aanhef. De hoeveelheid tekst zal ongeveer 10 regels spontane (niet overgeschreven) tekst zijn.

De analyse zal een beschrijving geven van beide geliefden en hun sterke en minder sterke punten naar voren brengen. Aan bod komen o.a. de houding, de instelling, de mogelijkheden, de overeenkomsten en de verschillen tussen beide personen. Ook het liefdesleven en de benadering daarvan door beide personen zal hierbij aan bod komen.

Deze analyse wordt op een mooi certificaat afgedrukt en kan desgewenst ingelijst worden of in een mooie map gestoken worden. Het is heel leuk en origineel om dit als een kado aan een aanstaand bruidspaar of verlovingspaar aan te bieden.

Stuurt u ons per post beide teksten toe en wij verzorgen deze unieke analyse voor u. Vermeldt u a.u.b. bij de aanvraag de namen van de betreffende geliefden voor wie de analyse bestemd is. Dit alles kunt u zenden naar het postadres van Grafologisch handschriftanalyses.

U kunt door hier te klikken gebruik maken van deze analysevorm.

5. Kado analyse

Kado analyse

U kunt een analyse kado geven aan:

* een zakenrelatie
* uw partner
* een zoon of dochter
* een familielid
* uw (aanstaande) geliefde
* een vriend of vriendin
* een jubilaris
* een (vertrekkende) collega.

U ontvangt deze persoonlijke analyse op een certificaat voor slechts € 25,- !.

Om de analyse echt als kado aan te kunnen bieden kunnen wij de analyse van een passende lijst voorzien of in een mooie 'show-map' steken. Verder zijn er nog veel meer mogelijkheden die in overleg tot stand kunnen komen. De extra kosten van deze service komen bij de kosten van de analyse.

Stuurt u ons per post een stuk tekst ter grootte van enkele regels toe en wij verzorgen dit unieke kado voor u. Vermeldt u a.u.b. bij de aanvraag de naam van degene voor wie de analyse bestemd is. Dit alles kunt u zenden naar het postadres van Grafologisch handschriftanalyses

De kado analyse kan op verschillende soorten papier met diverse prints worden afgedrukt.

U kunt door hier te klikken gebruik maken van deze analysevorm.

6. Levensloop analyse

Levensloop analyse

Een levensloop analyse wil zeggen dat u een aantal schriftstukken van dezelfde persoon aanlevert die verschillende periode's uit zijn/haar leven beslaan. Dit levert een overzicht op van de ontwikkeling en de groei die iemand heeft doorgemaakt tijdens zijn/haar leven. U kunt dit als kado aan iemand geven, aan een jubilaris overhandigen of natuurlijk gewoon voor uzelf gebruiken.

De aangeleverde handschriften dienen minimaal enkele regels groot te zijn, met een maximale tussentijd van 5 jaar. Het is prettig zoveel mogelijk schriftmateriaal voorhanden te hebben zodat er een goed beeld van een bepaalde periode gevormd kan worden. Levert u in ieder geval enkele handgeschreven documenten aan, een handgeschreven envelop en een aantal handtekeningen uit verschillende tijdsperiode's.

Indien mogelijk is het van belang te weten of de schrijver mannelijk dan wel vrouwelijk is, wat zijn/haar leeftijd is en welk beroep hij/zij uitoefent. Wilt u ook de naam van de betrokken persoon duidelijk vermelden, zeker in het geval het een kado betreft.

Dit alles kunt u zenden naar het postadres van Grafologisch handschriftanalyses.

Wij kunnen de analyse van een passende lijst voorzien of in een mooie 'showmap' steken. De analyse kan desgewenst op verschillende soorten papier worden afgedrukt. Verder zijn er nog veel meer mogelijkheden die in overleg tot stand kunnen komen.

U kunt door hier te klikken gebruik maken van deze analysevorm.

7. Selectie analyse

Selectie analyse

Een selectie analyse kan worden gebruikt om een groot aantal brieven te selecteren op een of meerdere eigenschappen. Op deze wijze kunt u de schrijvers/schrijfsters selecteren die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan bepaalde door u gestelde criteria voldoen. Deze vorm van analyse kunt u gebruiken bij het selecteren van sollicitatiebrieven en reacties op contactadvertenties.

Indien u gebruik wilt maken van deze service dan kunnen wij u de volgende mogelijkheden aanbieden:
- selecteren op aanwezigheid van een bepaalde eigenschap
- selecteren van afwezigheid van een bepaalde eigenschap
- selecteren op een vooraf opgesteld profiel.

De kosten voor deze vorm van analyse zullen per opdracht vooraf bepaald worden en zijn afhankelijk van de gewenste service en de hoeveelheid te selecteren brieven.

U kunt door hier te klikken gebruik maken van deze analysevorm.

8. Online analyse

Online analyse

Een 'online' analyse is gebaseerd op een nieuwe benadering van handschriftanalyse middels 'Grafonomie'. Deze jonge wetenschap is in het leven geroepen door James Greene en David Lewis en wordt door vele wetenschappers ondersteund.

Graag willen wij u kennis laten maken met deze vorm van handschriftanalyse waarbij u in ongeveer 15 minuten een dertigtal vragen gaat beantwoorden betreffende het handschrift dat u onderzocht wilt hebben. Nadat u de antwoorden per e-mail naar ons heeft toegestuurd krijgt u per e-mail een uitgebreide analyse van de betreffende persoon die het stuk geschreven heeft. U wordt dus zelf actief betrokken bij het maken van deze analyse!


U kunt hier beginnen met de online analyse.

U kunt door hier te klikken gebruik maken van deze analysevorm.

9. Uitgebreid Grafologisch rapport

Uitgebreid Grafologisch rapport

Een uitgebreid grafologisch rapport kunt u vergelijken met een rapport dat u op school ontvangt waar door middel van een numerieke waardering een bepaalde weging aan een eigenschap wordt toegekend.

Aan de hand van deze 'rapportcijfers' wordt snel duidelijk welke eigenschap aanwezig dan wel afwezig is bij de geanalyseerde. Dit rapport laat bij ruim vijftig karaktereigenschappen zien wat de sterke en minder sterke punten zijn van de geanalyseerde persoon door ze te waarderen met een cijfer tussen 1 en 10.

Op deze wijze heeft u snel inzicht in het karakter en kunt u daar voor u belangrijke conclusies aan verbinden.

Het is mogelijk zelf een lijst samen te stellen waarop u een aantal analyses wilt laten uitvoeren. Neemt u hiervoor contact met ons op zodat wij u hierover kunnen informeren.

U kunt door hier te klikken gebruik maken van deze analysevorm.

10. Droedel, krabbel, graffiti of kleine tekening

Droedel, krabbel, graffiti of kleine tekening

Ongemerkt worden vaak figuurtjes, kleine tekeningen of zich herhalende patronen getekend die heel wat informatie over de 'kunstenaar' prijsgeven.

Deze 'droedels' (of 'doedels') worden gemaakt gedurende:
- (saaie) vergaderingen
- (eindeloze) telefoongesprekken
- (lange) lessen
- in agenda's en notitieblokken
- op muren in de vorm van graffiti en 'tags'
- enzovoort...


Indien u van deze vorm van analyse gebruik wilt maken dan ontvangen wij graag de volgende zaken van u:
- een goede afdruk, foto of scan van het te analyseren object
- een korte beschrijving waar u de 'droedel' heeft aangetroffen
- informatie betreffende geslacht, leeftijd en beroep van de schrijver of schrijfster indien mogelijk.

Wij zullen een zo uitgebreid mogelijke analyse van de toegestuurde 'droedel', krabbel of kleine tekening maken waarbij een en ander afhankelijk is van de hoeveelheid informatie die dit object bevat. De kosten voor deze vorm van analyse bedragen € 10,- per 'droedel', krabbel, tag of kleine tekening.

U kunt door hier te klikken gebruik maken van deze analysevorm.

11. Presentatie over Grafologie / handschriftanalyse

Presentatie over Grafoloie / handschriftanalyse

Wij kunnen een presentatie verzorgen voor bijvoorbeeld 'team-building', een reunie, een bachelor, een personeelsbijeenkomst en andere activiteiten omtrent het onderwerp grafologie.

Hierbij zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
- korte inleiding en de geschiedenis van de grafologie
- wat is wel/niet mogelijk met grafologie,
- waar let een grafoloog op (hierbij wordt u actief aan het werk gezet!)
- schriftvergelijking, genealogie, gezondheid,
- tekentest met verrassende uitkomst...,
- en nog veel meer interessante onderwerpen...

De presentatie zal ongeveer een uur in beslag nemen. Dit kan desgewenst verkort of langer gemaakt worden. Tijdens deze presentatie is het mogelijk om vooraf gemaakte analyses van de aanwezigen uit te reiken en te voorzien van commentaar. Voor meer informatie voor deze unieke en onvergetelijke ervaring kunt u uw wensen kenbaar maken door het sturen van een e-mail.

Deze presentatie kan in principe verzorgt worden op de volgende dagen:
- op vrijdag gedurende kantooruren tegen normaal tarief,
- op woensdag of vrijdag in de avonduren tegen 75 % toeslag,
- op zaterdag- of zondagmiddag tegen 100 % toeslag.

De presentatie dient een maand tevoren besproken te worden. Andere mogelijkheden/wensen kunnen in overleg geregeld worden. Reiskosten worden apart in rekening gebracht. De ruimte voor de presentatie en een eventuele 'beamer' worden in principe door de opdrachtgever verzorgt, maar dezen kunnen desgewenst tegen extra kosten door ons geregeld worden. Dit alles zal uiteraard in goede samenwerking gebeuren.

De presentatie kunt u per brief of e-mail bij ons aanvragen waarbij u alle wensen/vragen duidelijk vermeldt. Vermeldt u a.u.b. duidelijk de plaats, de datum en de grootte van de groep in deze brief/e-mail.

U kunt door hier te klikken gebruik maken van deze analysevorm.


Overzicht van de kosten

Naar de webwinkel