• Uitleg Uitleg
  • Start met de Online-analyse Online analyse

Online analyse (grafonomie) - uitleg

Een 'online' analyse is gebaseerd op een nieuwe benadering van handschriftanalyse middels 'Grafonomie'. Deze jonge wetenschap is in het leven geroepen door James Greene en David Lewis en wordt door vele wetenschappers ondersteund.

Graag willen wij u kennis laten maken met deze vorm van handschriftanalyse waarbij u in ongeveer 15 minuten een dertigtal vragen gaat beantwoorden betreffende het handschrift dat u onderzocht wilt hebben. Nadat u de antwoorden per e-mail naar ons heeft toegestuurd krijgt u per e-mail een uitgebreide analyse van de betreffende persoon die het stuk geschreven heeft. U wordt dus zelf actief betrokken bij het maken van deze analyse!

Grafologisch Handschriftanalyses is trots u deze nieuwe en unieke vorm van handschriftanalyse te kunnen aanbieden.

Aan de hand van een dertigtal vragen die u mag beantwoorden zullen wij een karakterprofiel samenstellen en dat per e-mail naar u toezenden. U kunt uw eigen handschrift analyseren of dat van iemand anders. Zorgt u ervoor dat u een handgeschreven tekst op een blanco A4-tje met handtekening ter beschikking heeft om de vragen te kunnen beantwoorden.

Leest u de vragen nauwgezet en maak daarna de keuze uit de mogelijke antwoorden. Bij enkele vragen zal u gevraagd worden de maat van een bepaald schriftgedeelte op te nemen, gebruik hiervoor een lineaal met mm-verdeling.

Vergeet u niet aan het einde van het vragenformulier de antwoorden te verzenden. Na betaling van de kosten voor deze analyse van € 15,- op IBAN: NL62INGB0002896100 (BIC: INGBNL2A) van C. Rademaker in Nieuw-Vennep onder vermelding van uw e-mailadres kunt u de analyse binnen 7 werkdagen tegemoetzien.

Wij wensen u veel succces bij het invullen van de vragenlijst !

Online analyse

Naam:
Straat:
Huisnummer:
Woonplaats:
E-mail adres:
Datum:
Leeftijd:
Geslacht:Man
Geslacht:Vrouw

Vraag 1:

Hoe groot is de te analyseren tekst?Vraag 2:

Met welke kleur inkt is de tekst geschreven?Vraag 3:
Hoe hard is er op de pen gedrukt? (Dit kunt u ook voelen aan de achterkant van het papier)
Vraag 4:
Wordt er bij de horizontale verbinding van de letters gebruik gemaakt van versterkte druk? (Zijn de verbindingen ´dikker´dan de letters zelf)
Vraag 5:
Vertoont het handschrift een ongelijk drukpatroon? (wordt er afwisselend ´dik´ en ´dun´ geschreven?)
Vraag 6:
Is er sprake van plotselinge drukstijging in het handschrift, vooral bij de lussen en de stokken van de letters?
Vraag 7:
Lijkt het handschrift op het handschrift dat u geleerd heeft op de lagere school (type 1) of wijkt het daarvan af (type 2 en 3)?
Vraag 8:
Is het handschrift ´ingehouden´(krampachtig) of wordt het los en vrij op papier gezet?
Vraag 9:
Naar welke kant helt het handschrift over?
Vraag 10:

Hoe groot is de linker kantlijn?
Vraag 11:

Hoe groot is de rechter kantlijn?
Vraag 12:
Hoe groot zijn de kleine letters (a, e, i, o, u) gemiddeld genomen?
Vraag 13:
Hoe groot zijn de onderlussen van de ´g´ en de ´j´ gemiddeld genomen?
Vraag 14:

Hoe verhoudt de handtekening zich tot het normale schrift?
Vraag 15:

Hoe lang is de gehele handtekening (van ´kop´ tot ´staart´) in mm gemeten?Wat is de hoogte van de handtekening gemeten van het laagste tot het hoogste punt in mm gemeten?
Vraag 16:

Worden er verfraaiingen en/of onderstrepingen gebruikt bij de handtekening?
Vraag 17:

Is de handtekening leesbaar (de naam is te onderscheiden)?
Vraag 18:


Wordt de gehele voornaam bij de handtekening gebruikt of slechts een letter?
Vraag 19:
Hoe is de stand van de regels?
Vraag 20:
Hoe zijn de woorden t.o.v. elkaar geplaatst?
Vraag 21:
Hoe vaak zakken de streepjes van de ´t´ en de ´T´ af?
Vraag 22:
Hoe vaak worden de punjes op de ´i´ gezet?
Vraag 23:
Hoe verhoudt de hoofdletter zich tot de (boven)lusletters (f,l,t,h enz.)?
Vraag 24:
Is er sprake van puntige uithalen?
Vraag 25:
Bevat het handschrift lange rechte ophalen van onder de schrijflijn (haakjes op de regel tellen niet mee)?
Vraag 26:
Is er sprake van extra druk op het einde van een woord?
Vraag 27:
Worden er rondjes in plaats van puntjes op de ´i´ geschreven?
Vraag 28:
Worden de onderlussen versierd met krullen e.d.?
Vraag 29:
Worden de onderlussen plotseling afgebroken?
Vraag 30:
Worden de letters meerdere malen over elkaar heen geschreven?Dit waren alle vragen voor de ´online´-analyse!
Heeft u verder nog opmerkingen? Vul ze hieronder in:
Hartelijk dank voor het invullen van de 'online' analyse. Heeft u de analyse verstuurd d.m.v. bovenstaande knop?

U kunt de analyse binnen 7 werkdagen tegemoetzien na overmaking van de kosten van € 15,- op IBAN: NL62INGB0002896100 (BIC: INGBNL2A) van C. Rademaker in Nieuw-Vennep onder vermelding van uw naam en uw e-mail adres.

Helaas is het soms niet mogelijk om via de website de online analyse te versturen. Dit kan gebeuren omdat de beveiligingsinstellingen van Windows, het netwerk, de virusscanner of de firewall dit niet toelaten. Graag willen we u door middel van dit formulier de mogelijkheid bieden om de online analyse toch te kunnen verzenden. De instructies treft u bij het bestand aan.