menu

Rademco

Grafologie: wat is wel/niet mogelijk?

 

Het is niet mogelijk de leeftijd en het geslacht van een persoon uit een handschrift te herleiden. Een handschrift kan wel de mate van volwassenheid van een persoon onthullen en laten zien of de mannelijke of vrouwelijke kant van de persoon in kwestie overheerst.

Een handschriftanalyse heeft niets met toekomstvoorspelling of occultisme te maken. Het gaat puur om het kunnen herkennen van specifieke schriftkenmerken en dezen te kunnen 'vertalen' naar de persoonlijkheid van de schrijver of schrijfster.

Een handschriftanalyse kan iemand inzicht geven in het karakter, de 'ziel' en de beweegredenen van een persoon. Dit kan soms tot verrassingen leiden!

Het maken van een goed gefundeerde analyse kost de nodige tijd. U moet rekenen op enkele uren werk per analyse, afhankelijk van de hoeveelheid informatie die de schrijver/schrijfster 'weggeeft' in zijn of haar handschrift. [<--]    [menu]    [-->]

Update: June 02, 2018

__________________________Geef eens een uniek en persoonlijk kado:
een handschriftanalyse!
Geef een uniek en persoonlijk kado

_______________________